کودک درون شما چقدر رشد کرده است؟

1038

کودک درون شما چقدر رشد کرده است؟

کودک درون به عبارتی بچه کوچکی است که علاقمند است تربیت شود , مورد اعتنا و مراقبت قرار گیرد و او را دوست داشته باشند . روح آزاد , ابلیس و بازیگوشی است که شما آنرا سر به راه نموده و کنترل میکنید , او عاطفی و حساس است , شما او را هدایت نموده و آرام میکنید , با این وجود در درون شما زندگی می نماید . وی خلاق و هنرپیشه است , شکل یافته و سامان دهی شده و نیازمند رهایی است .

کودک درون همان شمایی است که درد میکشید , نادیده گرفته می‌شوید , خود را از نظر اشخاص دیگر مخفی نموده و وجود خود را انکار می‌کنید . این کودک همیشه در زیر سطح جای‌دارد و باعث نگرانی و ترس شما از مورد سواستفاده قرار گرفتن می شود . کودک درون آن بخش از وجود ماست که دوست دارد بچگی نماید ; یعنی این که درست مانند یک کودک شاداب و با هیجان باشد . کودک درون ماست که مارا وا می دارد شعر بگوییم , شوخی کنیم , در هپروت تخیلات مان سر کنیم و بچه بازی در بیاوریم . کودک درون ماست که قهر می نماید .

شمایی که در زمان جوانی عاشق بازي و خوشی و سبکسر بودید . همان کسی که شما آنرا با فردی بالغ , جدّي و دارای رفتار تکلیف گرا جایگزین کردید . کودک درون شما گم شده یا این که فراموش شده اما هنوز هم در ناخودآگاه شما ساکن است . هر که می داند چطور بازي کند و خوش بگذراند و به شما کمک می نماید تا خستگی را از خود بدور کرده و استرس را در زندگی خود کنترل نمایید .

فردی که اگر آسان بگیرید , جدی بودن خویش را رها نمائید , بر ترس تان غلبه فرمائید و انعطاف پذیری و تغییر را در زندگی خویش بپذیرید , می‌توانید اورا به عنوان یک بزرگسال در نظر بگیرید . فردی در درون شما که برای انجام کارهایش نیازمند حمایت و ترغیب از طريق ابزارهای مختلف است . از این طريق میتوانید زندگی جدید و سلامتی داشته و فرصتی برای رشد فردی بیابید .

آشنایی با کودک درون

کودک – کودک . در حالتی که شما دارید با دوستان آب‌بازی میکنید , در شرایطی که آغاز می کنید به تعریف لطیفه و پیامک خواندن برای همدیگر و زمانی که با هم مزاح های پاستوریزه می نمایید , دارید وارد یك رابطه کودک – کودک میشوید .

بالغ – کودک . این هم هنگامی است که یک طرف رابطه دارد با منطق اش حرف میزند و می خواهد تصمیمات منطقی بگیرد ولی طرف مقابل هی می خواهد مسئله را عاطفی نماید و با گریستن و لوس بازي و نازکشیدن , بازي را به نفع خود تمام نماید .

بالغ – بالغ . در این رابطه هم ما و هم طرف مقابل مان منطقی هستیم و همه چیز براساس منطق پیش می‌رود و عاطفه دخالتی در رابطه ندارد . مثلا وقتی كه ما با استادمان در مورد یك مفهوم آماری حرف میزنیم , ممکن است این بازي را راه انداخته باشیم .

از لحاظ روانی کودک هستید یا بالغ

در ادامه به خصوصیت های شخصیتی اشخاصی اشاره میکنیم که از دید روانی میتوان به آنان لقب بالغ را داد .

– هیجانات و احساسات تان را کنترل می نماید

– مسوولیت رفتارهای تان را می پذیرید

– خودتان را دوست دارید

– قدر داشته های تان را میدانید

– می‌دانید که چه قدر نمی دانید

– به افراد دیگر محبّت میکنید

– متواضع و باحیا میباشید

– از خودتان انعطاف نشان می دهید

– اشخاص دیگر را زود قضاوت نمی‌کنید

– هیچ سنی را برای یاد گرفتن دیر نمی دانید

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید