کسانی که جدیدا نامزد کرده اند بایستی بدانند

641

بارها در محافل همگانی و مهمانی‌های خانوادگی چشم شده که بعضی زوج‌ها با رفتاری نامتناسب خیر صرفا شان خویش را زیر آورده , بلکه قیمت همسر خویش را هم درمقابل دیگرافراد از در بین برده اند و این مسائل بستر ساز پیدایش اختلافات دربین آن‌ها شده‌است , به این دلیل که طرفین مواقعی را تحت پا گذارده اند که از خلق و خوی بدور بوده و خاطر همسرشان را هم مکدر نموده است . از طرف دیگر , عدم رعایت قانون ها میان زوج‌ها به ارتقاء آمار جدایی هم دامن زده است و بعضی از آن ها با کوچکترین اختلافی روانه دادگاه میگردند تا به معاش خویش خاتمه دهند . به این ترتیب فراگیری مهارت‌های ارتباطات در میان شخصی زیاد دارای اهمیت است که نباید آن را معمولی انگاشت و درین دربین خانواده‌ها و مرکزها آموزشی نقش پررنگی را برای آمادگی جوان ها در باب تزویج ایفا می کنند , به دلیل آنکه با ارتقاء مهارت‌ها , ازدواج‌های مستحکمی صورت خواهد گرفت .

مشاوران و روانشناسان خانواده به زوج‌ها تاکید می کنند که در شرایطی‌که اخیرا نامزد نموده اید و قرار است با نامزدتان به دیدار اقوام خودتان و همسرتان بروید بایستی نکاتی را رعایت فرمایید . آن ها میگویند که در ملاقات با اقوام در کنار نامزدتان این دسته باشید . حتما از قبلی معلوم نمایید که به دیدار کدام یک از اقوام خویش می روید و در شرایطی که شخصی که به دیدار وی می روید اخلاق خاصی مانند طناز طبعی , زودرنجی , کبر , خودبینی , خوی محاوره ای , اخلاق و رفتار سرد و . . . دارااست حتما از گذشته با نامزدتان بین بگذارید . بعد از ورود به خانه ضمن معرفی اعضای خانواده اقوامتان به نامزدتان ترجیحا برای نشستن دو صندلی کنار نیز را گزینش نمائید .

هنگام پذیرایی چه رفتاری در کنار نامزدتان داشته باشید

در حالتی که سینی آبمیوه را برعلیه شما میگیرند , خوب تر است در شرایطی که کنار نیز نشسته اید ابتدا یک آب میوه برای نامزدتان بردارید و برای وی قرار دهید , هنگام میل کردن میوه خوبتر است برای نامزدتان نیز پوست پرتقال یا این که خیار را کنده و به او تعارف نمایید .

موقع حرف کردن دیگرافراد این مدل باشید

تفاوت ندارد به خانه اقوام خودتان رفته باشید یا این که اقوام نامزدتان ; کارایی نمایید اجتماعی باشید و همانند یک مجسمه یا این که یک ربات تنها تماشاچی و مستمع نباشید . لبخند بزنید , سرتان را حرکت دهید , سوال نمائید و ساکت نباشید . در لحاظ بگیرید در عین اخلاق و رفتار اجتماعی نباید فراوان سخن بزنید .

خوبتر است از اعضای اقوام نامزدتان که به منزلشان رفته اید سوالاتی در باب شرایط آنان مانند تحصیلات , شغل و . . . بپرسید . شما بایستی خودتان را هم نشان دهید و خویش را در دل اقوام نامزدتان جا نمائید . فراموش نشود تحسین شما یا این که نامزدتان به نفع هر دوی شماست . به این ترتیب رفتارهای بچه‌گانه نداشته باشید . غالبا آقایان در خلوت و در کنار نامزدشان ادا و رفتارهای عجیبی از خودشان پیدایش میدهند , البته به هیچ وجه در عده به‌ویژه مقابل اقوام نامزدتان از این قبیل شیرین کاری‌ها انجام ندهید . در شرایطی که ناهار یا این که شام دعوتید , همین‌طور روی صندلی ننشینید . شما نیز درگیر یاری رساندن برای فراهم شدن اسباب و اثاث ناهار و شام باشید و به گرمی خلق فرمائید .

چنانچه قصد رفتن از ضیافت را دارید . . .

در شرایطی که به رخداد خانواده خودتان یا این که نامزدتان به ضیافت رفته اید , در سود تا بزرگ خانواده بلند نشده نباید بلند گردید و در حالتی که به رخداد نامزدتان می باشید , خوب تر است از قبلی زمان بندی ضیافت را با نامزدتان هماهنگ کرده باشید تا برای مثال موقعی که هنوز نامزدتان میوه ای را که سرگرم میل کردن آن است تمام نکرده قصد رفتن نکنید . مثلا انتخاب نمایید نیم ساعت که شد هر چه را قرار است میل کنی به اتمام برسان و فراهم رفتن شو .

با وجود این , موقعی که قصد رفتن دارید از نامزدتان ( ترجیحا آقا به خانم ) درباره ی رفتن سوال فرمایید , در حالتی که این سوال از جانب خانم به آقا باشد صورت خیر و خوبی نخواهد داشت , خیر برای اقوام خانواده آقا و خیر برای اقوام خانواده خانم . کلیه این موردها نکات ریزی است که در صورت عدم رعایت سبب ساز رنجش خاطر زوج‌ها میگردد ; مسائلی که به راحتی قابل به وقوع پیوستن می باشند , البته بیشتر زوج‌های برنا سوای اعتنا به آن مسئله کدورت‌های بعدی را آماده مینمایند و زمانی برای مشکلاتشان به مشورت مراجعه می کنند معین می شود که چه مساله قابل حلی دلیل بحث آن ها شده‌است . از سمت دیگر , مهارت‌های در میان شخصی نیز نقش بسزایی را در رضایت زناشویی دارااست , به دلیل آنکه زن و شوهر تکمیل کننده یکدیگرند و می بایست خلأهای یکدیگر را لبریز نمایند , البته هنگامی زوج‌ها در این باره مهارت کافی نداشته باشند تفاوت همسران خویش را نمی‌پذیرند و این مسائل پیش درآمد اختلافات بعدی خواهد شد . این در حالی است که‌این موردها تا قبلی از سنین تزویج خیر در دوران مکتب و خیر در دوران دانش گاه به جوان ها فراگیری داده نمیشود و سیستم آموزشی مرزوبوم ما دراین باره با کاستی‌هایی رو به روست .

از این رو بر پایه ی گفته صاحبنظران می بایست جوان ها به آشنایی کافی از نیز دست یابند و این دستور برنامه راهبردی مسئولانی را می‌طلبد که در حوزه جوان ها و وصلت پیش‌گامند , به این دلیل که در غیر این صورت شاهد پیدایش پدیده جدایی خوا‌هیم بود که ناشی از ضعف ارتباطی میان زوج‌هاست , زوج‌هایی که میتوانند با یادگرفتن , فرا گرفتن و گفت‌وگو معاش سوای تنشی را با وجود تفاوت‌های شخصی داشته باشند . این در حالی است که خانواده‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند , به دلیل آن که بعضی پدر و مادر شیوه تربیتی شان به طوری است که فرزندان خویش را دارای مسئولیت توشه نمی‌آورند و همین فرمان بسترساز مشکلات در معاش مشترک آن‌ها خواهد شد . براین اساس برای شکل‌گیری یک تزویج پیروز وجود مولفه‌های شخصیتی اضطراری است که حتما زوج‌ها بایستی در گزینش خویش آن‌ها‌را در حق تقدم قرار دهند تا بدین طرز میزان مشکلات در بین شخصی کاهش یابد .

خودشیرینی زوج‌ها در محافل همگانی

مدیریت انجمن زخم شناسی اجتماعی کشور ایران در رابطه رعایت مقررات دربین زن و شوهر , می گوید : ارتباط زناشویی بر مبنای احترام متقابل است . زن و شوهر براساس تعهدی که دارا هستند بایستی وظیفه‌های و تکالیفی را در قبال نیز بپذیرند . فعالیت به‌این وظیفه های احترام به طرف مقابل است , البته توقع نیست کلیه اشخاص سوای کاستی‌ها با وظیفه های خویش آشنا باشند . کوروش محمدی می‌‌افزاید : گهگاه از راز ناآگاهی و از رمز تربیت ناصحیحی که زوج‌ها قبلی از تزویج داشته‌اند آن ها این وظیفه های را به خیر انجام نمی‌‌دهند . بایستی قبول تفاوت اشخاص در لحاظ گرفته شود , به دلیل آنکه هر شخصی با شخص دیگری حتما تفاوت‌هایی به نظر خلقی و شخصیتی دارااست . قرار نیست همگی نظیر نیز تفکر نمایند و مانند نیز تصمیم بگیرند . این اصل تحت عنوان یک مهارت به یاری ارتباط زناشویی می‌‌آید . وی ادامه می دهد : هنگامی اشخاص تفاوت‌ها را بپذیرند تراز اختلافات افت پیدا می نماید و جایش را به تفاوت‌ها می دهد . تفاوت‌ها ادله بی احترامی محسوب نمی شود و به راحتی قابل حل میباشند . محمدی اظهار می‌‌کند : سفارش میشود زوج‌‌ها خیر برای احترام به طرف مقابل بلکه به دلیل تندرست روان خویش از بعضا رفتارها و خطاهای بقیه افراد از خویش گذشت نشان دهند . وی ابلاغ می‌‌کند : ارتباط فارغ از آشنایی خطرناک است و فیض آن آمار فزاینده جدایی است , البته زوج‌‌های هوشمند که مهارت‌‌های حتمی را در ارتباطات دارا‌هستند در محافل همگانی و انظار حرمت همدیگر را مراقبت می نمایند .

مدیریت انجمن جراحت شناسی اجتماعی کشور‌ایران میگوید : از سمت دیگر , بایستی حساسیت‌های بر اساس محصول را هم مدنظر داشت , زیرا زنان نسبت به بخش اعظمی از مساله آلرژی دارا هستند و هیچ وقت مایل نیستند جلوی دیگرافراد در قالب جوک و مزاح تحقیر شوند . این مورد ها مسائلی است که با رای زنی حل می‌‌شود . وی تیتر می‌‌کند : اشخاص بایستی به خودآگاهی و دگرآگاهی برسند و با نکات ضعف , قوت , شکننده و آن چیزهایی که خودشان را ذوق زده و اندوهگین می‌‌کند آشنا باشند تا این موردها را درباره با طرف مقابل هم رعایت نمایند . محمدی خاطرنشان می‌‌کند : در‌صورتی‌که تدبیر متقابل وجود داشته باشد , اشخاص طوری خلق و خوی نمی‌‌کنند که سبب ساز دلخوری طرف مقابل شود . وی طولانی تر می‌‌کند : امروزه به واسطه تغییراتی که در دسته ارتباطات پیش آمده صورت توقعات در بین زوج‌ها مختلف و آسیب پذیر شده‌است . در قبل اشخاص به راحتی قبلی از آنکه به زندگی‌شان آسیبی وارد شود از کنار مساله عبور می‌کردند , ولی امروزه خیلی از جوان ها به راحتی رمز مساله جزئی به اختلاف می‌خورند و توقعاتشان بر طبق دنیای ماشینی است و خیلی در تامل مدارا کردن نیستند . وی ادامه میدهد : زوج‌های مدرن در لحظه مایلند حق خویش را بگیرند و چندان توجهی به اتفاقات ندارند , چه بسا ممکن است اختلافشان به جدایی نیز بینجامد . محمدی توضیح میدهد : بعضی وقتها بعضی زوج‌ها در توده همسر خویش را مضحک مینمایند تا دیگر افراد را به خنده بیندازند , در حالی که‌این دستور جراحت به ارتباط زناشویی وارد می کند و دیوار بی اعتمادی را فی مابین زوج‌ها بالا می‌کشاند . از این رو بایستی زوج‌ها در بالا به خودآگاهی برسند و بعد از آن با گفتگو به دگرآگاهی دست یابند .

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید