علل قتل های ناموسی چیست؟

516

رضا فریدی روانشناس بالینی و فعال آسیب‌های اجتماعی در رابطه علل روانشناختی قتل‌های ناموسی , گفت : یکی اشکال قتل‌هایی که بیشتر در جامعه ها سنتی نظیر میهن ما به وقوع می‌پیوندد و ریشه در عامل ها روانشناختی , فرهنگی و اجتماعی متعدد دارااست , قتل ناموسی است .
این روانشناس اذعان کرد : این دسته قتل‌ها که از آنها تحت عنوان فاجعه خاموش نام برده می‌گردد , علل متفاوتی دارا هستند , یک مثال بارز آن قتل دختر ۱۳ ساله تالشی به دست پدرش در روز‌های اخیر است .

فریدی تصریح کرد : آنچه که میان دست اندرکاران ساخت کننده قتل‌های ناموسی مانند واقعه تلخ اخیر بایستی مورد اعتنا قرار گیرد , اختلالات دیوانه و رفتاری در بعضی از اعضای خانواده‌هاست که به راحتی به وسیله خانواده قابل شناسایی و تشخیص نیست و ممکن است یک مشکل رفتاری در خانواده فارغ از این‌که اساسی عنوان شود , با گذشت زمان سبب به پیدایش رفتار‌های وحشتناک و عصبی در اعضای خانواده شود .

او افزود : گهگاه بعضا از رفتار‌ها همانند خشم‌ها و عصبانیت‌های در دست گرفتن نشده , واکنش‌های تند و عصبی و یا این که انزوا ممکن است از دید خانواده ارگانیک به حیث رسد , ولی همین حالت‌ها با گذشت زمان و در صورت عدم مداخلات روانشناسی از این قابلیت و امکان برخوردار میباشند که به یکباره سبب خشونت و چه بسا قتل‌های ناموسی شوند .

این روانشناس خاطر نشان کرد : نداشتن مهارت مواجهه با مشکلات و حل مساله و کمبود یادگرفتن و آموزش مهارت‌های اجتماعی , فرهنگی و دیوانه از جمله مسائلی است که سبب ساز به خشونت , پیکار , زد خورد و در غایت قتل می شود . متأسفانه عدم شناخت و برقراری رابطه عمده مردمان کشورمان با روانشناسان و روانپزشکان ارتقاء قتل‌های خانوادگی را دامن زده است .

فریدی بابیان این که به‌این نکته می بایست دقت داشت که ساختار تکاملی جنسیتی به‌گونه‌ای صورت گرفته که نیاز به توان در جنسیت مردانه بارزتر است , بیشتر کرد : در زمان مورخ , منشا اقتدار , شکار , جایگاه‌های بالای اجتماعی در دست مردان بوده است و این خصوصیت تحت عنوان یک ساختار تکاملی در مردان شکل‌گرفته و در دولت ها مدرن هم تلاش‌های متعددی در جهت برآورده شدن آن از طرف مردان صورت میگیرد .

او اعلام کرد : یک کدام از حوزه‌هایی که میتواند به سمت جواب بدین نیاز فعالیت نماید , حوزه اجتماعی و شغلی است و حوزه دیگر , تعلق و نیاز به حمایت زنان و دختران خانواده به مردان است , بدین معنی که مرد شم نماید زنی را مورد حمایت خویش قرار داده است , اکنون چنانچه مرد این شم را داشته باشد که احساس اقتدار وی در جامعه و در ساختار‌های اجتماعی به صورت بدون نقص ابراز نمیشود , خانواده و اصطلاحاً ناموس را فقط جایی برای ابراز حس اقتدار خویش می‌بیند .

این روانشناس خاطر نشان نمود : چنین مردانی با نیاز‌های سرکوب شده اقتدار , هنگامی که شم می‌نمایند ناموس از توان تکاملی و نرینه مرد بیرون می گردد , با خشونت‌بارترین ابزار ممکن دست به یورش برده و فاجعه‌ای به نام قتل ناموسی رخداد می‌ افتد . از طرف دیگر در راه پاتولوژیک به زمینه , اکثری از کسانی که دست به انجام قتل‌های ناموسی می‌زنند , کسانی دارنده اختلالات روانشناختی از جمله اشخاص دارنده مشکل شخصیت پارانویا , مشکل هذیانی , خلل دوقطبی و اشخاص سایکوپات با نقص‌ در در دست گرفتن تکانه خشم می باشند . گاه این اشخاص چه بسا به صورت هذیانی می پندارند که دیگرافراد به اعضای خانواده و علی الخصوص زنان , دختران و خواهران آن ها حیث جنسی دارا هستند , در حالی که در حقیقت چنین چیزی نیست .

فریدی با اشاره به این‌که اختلالات شخصیتی به صورت حس پوچی و تنهایی و عدم بلوغ عاطفی اعضای خانواده منجر می گردد اشخاص از توان در دست گرفتن هیجانات خویش برخوردار نباشند , خاطر نشان نمود : این دسته حالت‌های هیجانی شدید مخصوصا در مردان سبب به پیدایش رفتار‌های خشنی می گردد که شخص پس از ارتکاب در گیر افسوس نیز می‌گردد , چنین رفتار‌هایی در مردان در مقایسه با زنان بیشتر است .

او خاطر نشان نمود : مصرف مواد مخدر و محرک‌هایی همچون شیشه و گونه های مواد محرک با ساخت توهم بستر ساز هم منجر پیدایش ناهنجاری‌های رفتاری در خانواده می شود که گاه این توهم ناشی از مخدر‌ها به قتل‌های خانوادگی و ناموسی ختم میگردد که نمونه‌های آن در سال‌های اخیر کم نبوده است .

این روانشناس تصریح کرد : به حیث اجتماعی نیز می بایست این مسئله را در حیث گرفت که در یـک جامعـه سـنتی , شـرف و پاکدامنی زن صرفا به خـودش وابستگی ندارد , بلکه آن را سـرمایه مشـترک و همگانی اعضای خانواده , قبیله و قوم و قبیله میدانند . در ایـن جامعه , شخص به رسـمیت شـناخته نمی شود ; بلکه تمامی عضو خانواده , بزرگ خاندان یا این که دودمان یا این که کاروان هسـتند و هر عملـی , چه عالی و چه زشت از اعضای آن سـر بزند , بر سـایر اعضای خانواده , قوم و خویشـاوندان هم تأثیر میگذارد .

فریدی بیشتر کرد : قضیه دیگر مربوط به قتل‌های ناموسی در بعضا از بخشها کشور ایران , حمایت ذهن ها همگانی آن حیطه از قتل کننده است و در بعضی مورد ها شخص قتل کننده چه بسا پهلوان خوانده می گردد , ولی چنین نگاهی به آدم کش میتواند از هر شخص رشد یافته در‌این بخشها یک آدم کش بالقوه بسازد .

او خاطرنشان کرد : نیاز است که رسانه‌های تأثیرگذار آزادانه در‌این دسته ماجرا‌ها ورود نمایند و به جنبه‌های خل وچل , خانوادگی , جامعه‌شناختی و چه بسا حقوقی این مسأله بپردازند و مردمان را نسبت به چنین اتفاقاتی آگاه‌تر نمایند و مبدأ گفت‌وگوی اجتماعی آموزش در رابطه این پدیده باشند و بعد ها این مدل قتل‌ها در کشورمان را روشن نمایند .

این روانشناس بیان کرد : در کنار آن نظام یادگرفتن و رویش ما هم در قبال پیدایش چنین مسائلی مسئولیت بپذیرد . معلمان و مدیران مکتب بیشتر به موقعیت روحی و دیوانه نوجوان ها لحاظ داشته باشند و نظام آموزشی سرزمین , آموزش‌های گسترده در مرحله ملی برای مهارت مدیر عاطفه ها و احساسات انسانی نوجوان ها در لحاظ بگیرند تا در سال‌های خیر چندان بدور , از پیدایش چنین اتفاقات تلخی پیشگیری شود .

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید