به غیر از رهبری کسی به بحران جمعیت توجهی ندارد

313

مشاور خوب وزیر بهداشت اظهار کرد : در دیدار دانشجو ها با رده معظم رهبری شاهد بودیم که هیچ‌یک از دانشجوها به زمینه جمعیت اشاره نکرد! ادله آن عدم تدبیر است ; غیر از رهبری که به صورت قانونمند و دغدغه‌مند این داستان را پیگیری میکنند , کسی دیگر به آن دقت ندارد .

پزشک معالج محمداسماعیل اکبری در برنامه ( عنوان ( شبکه خبر با زمینه ( جمعیت ( اعلام‌کرد : ساختار جمعیتی به‌این مفهوم است که سه تیم جمعیتی داریم که به گروه‌های تحت 15 سال یا این که جمعیت اساس , جمعیت مولد و در طول فعالیت که حدودا 15 تا 65 سال سن دارا‌هستند و مجموعه جمعیتی سالمند که بالای 65 سال سن دارا‌هستند تقسیم می گردند ; این نسبت‌ها نباید به نیز بخورد و مدام بایستی میزان جمعیت سالمندان تحت 10 درصد باشد اما هر چه این اندازه کمتر باشد جامعه جوان‌تر , پویاتر و فعال‌تر خواهد بود ; مجموعه فعالیت یا این که مولد بایستی حدود 70 درصد از جمعیت جامعه را تشکیل دهد تا چرخ اقتصاد مملکت بچرخد ; تیم ذیل نیز می بایست حدود 20 تا 23 درصد باشد تا مدام بنیان جمعیت نگهداری شود .

مشاور خوب وزیر بهداشت تصریح کرد : اینک موقعیت ما عالی است ا گرچه میزان سالمندان ما ارتقا پیدا نموده است البته متاسفانه در حالا نابود کردن ساختار جمعیتی مو جود هستیم! از سال پیشین 170 هزار نفر کسری در میلاد داشتیم , از طرفی به دلیل ترقی نظام سالم از فوت سالمندان پرهیز می گردد , این به آن شکل است که از یک طرف تعداد به دنیاآمدن کم شده و از طرفی تعداد سالمندان در درحال حاضر ارتقا میباشند در سود ساختار در اکنون شلوغ شدن است ; در فیض این رخداد با کاهش جمعیت مولد رو به رو خوا‌هیم بود ; اینجانب امیدوارم که بیشتراز هر جنبه دیگر , این ساختار مورد اعتنا قرار گیرد .

او خاطر نشان کرد : در شرایطی که همین شرایط کنونی دست به فعالیت شویم نتیجه ها شغل های خویش را در 20 یا این که 30 سال آن‌گاه خوا هیم مشاهده کرد ; ما در وزارت بهداشت تا به امروز فقط چیره شدیم بعضی از ساختارهای ضدجمعیتی این وزارتخانه را تغییر و تحول دهیم , نقص‌ کلیدی تغییر‌و تحول سبک معاش مردمان است! صدا و سیما بایستی دراین باره کار نماید ولی بحث‌های اقتصادی حساس است البته سبک معاش مهم‌تر است ; چون افرادی نیز که از تراز رفاه بالایی برخوردارند میلی به تزویج و فرزندآوری ندارند! سبک معاش بایستی عوض شود و هیچ سازمانی نظیر صدا و سیما نمی‌تواند دراین مورد تاثیرگذار باشد .

اکبری اظهار‌کرد : غیر از رهبریت معظم که به صورت قانونمند و دغدغه‌مند این مورد را پیگیری میکنند , کسی دیگر به آن اعتنا نمی‌کند! ابلاغیه ایشان به وسیله دولت و آقای جهانگیری به همگی ارگان ها بیان شده البته کسی آن را پیگیری نکرده است که ببیند آیا مفاد آن اجرایی شده‌اند یا این که نه!؟ به همگی ساختارهای حکومتی , حاکمیتی و تولیتی وظایفشان بیان شده‌است .

مشاور خوب وزیر بهداشت بیشتر کرد : مشاجره جمعیت یک مسئله علمی است ; اکنون اتفاقی که خلاف عدالت و طرح جمعیت در هم اکنون وقوع است این است که هر خانواده‌ای که فرزند بیشتری داراست , درآمد و پول کمتری به دست می‌آورد! می بایست بدین سؤالات جواب داده شود ; در حالتی‌که مردمان مطلع شوند حکومت نیز در ادامه آنان به روش میفتد , در نشست دیدار دانشجو یان با منزلت معظم رهبری شاهد بودیم که هیچ کدام از دانشجو ها به زمینه جمعیت اشاره نکردند! ادله آن عدم درایت است ; اینجانب در مقاله‌ای باعنوان ( تلخ‌تر از کرونا ( بدین مسئله اشاره کردم ; جمعیت پشتوانه‌های مذهبی و سیاستگذاری کارکشته داراست .

برای اجرای سیاست‌های جمعیتی متولی خاصی در سرزمین وجود ندارد!

در بخش دیگری از این برنامه , محمد جواد محمودی , متخصص ( اقتصاد جمعیت ( بیان کرد : در سال 1390 نرخ باروری ما به 1 . 75 رسید که کمتر از نرخ جایگزینی است! پس از سال 90 به جهت این‌که کسانی که در ده سال 60 به عالم آمدند به سن تزویج رسیدند , فعلا میزان باروری ارتقا پیدا کرد ; در سال 1395 نرخ باروری ما به 2 . 01 رسید که به معنای میانگین دو فرزند است ولی از سال 1395 که ولی نقط ی اوج آن در سال 94 بود به شدت این نرخ کاهش پیدا کرد .

او ادامه داد : این که میگویند سالی یک میلیون نفر به جمعیت مرزو بوم بیش تر می گردد , صحیح نیست! این یک کدام از موانعی است که در روش به وقوع پیوستن سیاست‌های جمعیتی به‌وجود آمده است ; بعضاً گزارشاتی به مراجع بالا داده شده که‌این این داستان غلط را مطرح می نماید و متاسفانه مسئولان سوای بررسی از آن‌ها به کار گیری میکنند ; ما در سال 1398 یک میلیون و 196 هزار میلاد داشتیم از طرفی 390 هزار مورد فوتی داشتیم که نرخ آن 5 در هزار است , براین اساس در شرایطی که نسبت 390 هزار را با یک میلیون در حیث بگیریم عددی حدود 800 هزار نفر به دست می آید ; این ولی چنانچه است که مواقعی نظیر هجرت را در لحاظ نگیریم خالص هجرت در کشور‌ایران منفی بوده و اندازه آن دربین 80 تا 100 هزار است! پس سالی 800 هزار نفر به جمعیت مرز و بوم بیشتر می شوند ; طی 6 سال پیشین تا سال 1390 ما سالی یک میلیون بیش تر جمعیت داشتیم ولی از سال 1390 به آن گاه طبق آمار قانونی راس آمار کشور ایران , میزان تولدها از 950 هزار نفر در اکنون کاهش کشف کردن است .

محمودی یادآوری کرد : در سال 1391 برنامه ای به اسم طرح جامع جمعیت در مجلس داشتیم که 7 سال است خاک میخورد تا این که در آبان سال 1398 این طرح که از 55 ماده به 44 و در غایت به 34ماده تقلیل پیدا کرد! و بعداز سالیان به صحن علنی مجلس برای تصویت نمایندگان وارد شد! البته عزم بدون شوخی برای ثبت آن نیست و مهمترین بخش آن مرتبط با تخصیص اعتبارات است چون در صورت عدم اختصاص دارایی چه بسا در صورتی‌که به وسیله نمایندگان ثبت شود به وسیله شورای پاسبان رد خواهد شد! این طرح 3 فصل دارااست که مواقعی همچون حمایت از خانواده , سبک معاش , کاهش سن ازدوج , کاهش جدایی , حمایت از فرزند‌آوری و . . . را مورد اعتنا قرار داده است , در صوت ثبت این طرح امید‌است‌ سیاست‌های کلی جمعیت به سطح اجرا درآیند ; اما قابل ذکر است که خلل وارد به سیاست‌های کلی جمعیت این است که برای اجرایی شدن سیاست‌های آن متولی خاصی در مرزو بوم نیست از این رو اداره برنامه و دارایی به آن توجه نمی کند و اعتباری را به آن اختصاص نمی‌دهد .

نظر بدهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید